Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Background»

Fons d'un escenari o d'un decorat (v.).

Enllaç permanent: «Background» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Avanç | Glossari Cinema | Banda de so >

Novetats