Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Banda de so

Zona de la pel•lícula que conté el so del film, o sia, el resultat de la mescla de les bandes separades de diàlegs, música i efectes.

Enllaç permanent: Banda de so - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Background» | Glossari Cinema | Banda de so internacional >

Novetats