Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Banda d'efectes

Banda magnètica separada que ha d'anar sincronitzada amb la imatge per a l'obtenció del «màster de so», o banda completa de so o mescla final; conté només els efectes, els sorolls, etcètera.

Enllaç permanent: Banda d'efectes - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Banda de so internacional | Glossari Cinema | Banda d'imatge >

Novetats