Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Banda d'imatge

Zona de la pel•lícula que conté els fotogrames.

Enllaç permanent: Banda d'imatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Banda d'efectes | Glossari Cinema | «Blimp» >

Novetats