Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Bobinar

Transportar la pel•lícula d'una bobina a l'altra. En projecció la màquina arrossega el film de la primera bobina a la segona, anomenada 'de càrrega'. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Bobinar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Bobinadora | Glossari Cinema | Bucle >

Novetats