Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Bucle

Fragment de pel•lícula que cal deixar entre el rodet d'alimentació i el d'arrossegament, abans o després d'entrar en el projector; el seu nom al•ludeix a la forma del rínxol que pren la pel•lícula.

Enllaç permanent: Bucle - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Bobinar | Glossari Cinema | Cadena de sales >

Novetats