Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Càmera ràpida

v. Càmera accelerada.

Enllaç permanent: Càmera ràpida - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Càmera portàtil o a mà | Glossari Cinema | Càmera síncrona >

Novetats