Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Càmera síncrona

Filmadora que permet de gravar el so directe mentre es roda, o bé directament sobre la banda magnètica, o bé mitjançant un magnetòfon (v. So directe).

Enllaç permanent: Càmera síncrona - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Càmera ràpida | Glossari Cinema | Càmera subjectiva >

Novetats