Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Cameraman»

Terme amb què és conegut l'operador segon (v.) i també l'operador de documentals i noticiaris.

Enllaç permanent: «Cameraman» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Càmera subjectiva | Glossari Cinema | Camp >

Novetats