Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Camp

Espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba i segons l'angle d'enquadrament (v.).

Enllaç permanent: Camp - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Cameraman» | Glossari Cinema | Canya >

Novetats