Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinema ull

Teoria exposada i portada a la pràctica pel cineasta soviètic Dziga Vertov vers el 1922, segons la qual la càmera és un autèntic ull que ha de donar una visió objectiva de la realitat i s'ha d'aliar amb la radioorella per a obtenir el "nou art de la societat proletària". Tingué una influència notable en escoles documentalistes i avantguardistes d'arreu. [Moviments cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinema ull - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinema policíac | Glossari Cinema | Cinema veritat >

Novetats