Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinema veritat

Moviment cinematogràfic de caràcter documentalista, sorgit durant els anys cinquanta en diversos països europeus, que maldava per assolir la captació fidel i autèntica de la realitat audiovisual més espontània, com a mitjà d'estudi antropològic o social. El seu antecedent teòric era el cinema ull de Dziga Vertov (1922). La primera utilització del terme cinema veritat fou motivada pel film Chronique d'un été (1961), de Jean Rouch i Edgar Morin. [Moviments cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinema veritat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinema ull | Glossari Cinema | Cinemascop >

Novetats