Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Claqueta

Pissarra en què s'hi fa constar a cada moment el títol del film, el director i el número del pla, de l'escena i de la seqüència que hom vol rodar. En el cas d'una repetició, el «claquista» canviarà els números que calgui. Aquesta tasca és essencial per al muntatge, ja que totes les preses s'inicien rodant primer la claqueta escrita i tot seguit l'escena prevista. EI nom prové del francès, perquè produeix aquest so, que serveix per sincronitzar a la moviola una imatge impressionada amb el so que li correspon durant l'etapa del muntatge de les bandes sonores.

Enllaç permanent: Claqueta - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Circuit | Glossari Cinema | Clímax >

Novetats