Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Clímax

Moment de més alt interès o emoció en l'acció del film, en especial de caire dramàtic o espectacular, que es crea abans del desenllaç (angl.) (ant. Anticlímax).

Enllaç permanent: Clímax - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Claqueta | Glossari Cinema | «Close-up» >

Novetats