Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Comparsa

Sinònim d'extra o de figurant.

Enllaç permanent: Comparsa - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Comentarista | Glossari Cinema | Complement >

Novetats