Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Continuïtat

Procés d'ordenar a la sala de doblatge totes les escenes en l'ordre del desenvolupament de la història, sense realitzar encara tècnicament el muntatge definitiu. Amb aquest mot també designem el ràcord (v.), i el pas previ al guió definitiu, però posterior al tractament (v.).

Enllaç permanent: Continuïtat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Congelar la imatge | Glossari Cinema | Contracamp >

Novetats