Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Contracamp

Espai visual simètric al camp (v.), o sia, el camp contrari, l'invers; és sinònim de contraplà.

Enllaç permanent: Contracamp - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Continuïtat | Glossari Cinema | Contrallum >

Novetats