Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Còpia de treball

Primera còpia sense talonar que es fa servir per al muntatge i la sonorització definitius; s'obté del copió una vegada muntat (v. Talonatge).

Enllaç permanent: Còpia de treball - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Còpia | Glossari Cinema | Còpia estàndard >

Novetats