Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Còpia estàndard

Còpia completa i correcta obtinguda a partir del copió (v.) muntat definitivament. És la còpia que s'utilitza en la projecció pública (v. estàndard).

Enllaç permanent: Còpia estàndard - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Còpia de treball | Glossari Cinema | Còpia zero >

Novetats