Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Decorat

Escenari (v.) real o artificial en el qual té lloc una acció de la història (v.) background.

Enllaç permanent: Decorat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Decorador en cap | Glossari Cinema | Découpage >

Novetats