Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Découpage

Veu francesa equivalent a desglossament i a planificació (v.).

Enllaç permanent: Découpage - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Decorat | Glossari Cinema | Descart >

Novetats