Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Diàlegs

Frases i expressions que pronuncien els intèrprets al llarg de la narració i que constitueixen una de les parts importants del guió literari (v. Dialogista).

Enllaç permanent: Diàlegs - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Diafragma | Glossari Cinema | Dialogista >

Novetats