Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Diafragma

Dispositiu mecànic integrat a l'interior de cada objectiu i que, accionat mitjançant una anella exterior, permet de regular el pas de la llum. És obert quan les condicions d'il•luminació són precàries i és tancat quan milloren; s'anomena també iris.

Enllaç permanent: Diafragma - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Desglossament | Glossari Cinema | Diàlegs >

Novetats