Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

DIN

(v.) Sensibilitat.

Enllaç permanent: DIN - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Dibuixos animats | Glossari Cinema | Direcció >

Novetats