Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director

Responsable últim de la realització del film; dirigeix els intèrprets, té cura de tots els aspectes estètics i escenogràfics, controla l'equip tècnic, vetlla per l'estil i la unitat narrativa del film, el signa, etcètera.

Enllaç permanent: Director - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Direcció | Glossari Cinema | Director artístic >

Novetats