Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director de fotografia

Conegut també com a il•luminador o operador en cap, és la persona que té cura del treball de la càmera i del conjunt de la il•luminació. Crea l'ambientació i el clima mitjançant l'ús expressiu de les llums. No només és el responsable de la qualitat visual del film, sinó que també ordena els diferents processos que es realitzen en el laboratori, controlant tots els treballs que s'hi fan, com ara el talonatge (v.) i els valors cromàtics de la pel•lícula d'acord amb el director. A les seves ordres hi ha l'operador segon, els electricistes i el/la fotofixa.

Enllaç permanent: Director de fotografia - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director de doblatge | Glossari Cinema | Director de la segona unitat >

Novetats