Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director de la segona unitat

En els films de pressupost alt i de producció complexa és la persona encarregada de dirigir les escenes de masses, que requereixen un desplegament tècnic considerable, sempre, però hi ha la supervisió del realitzador.

Enllaç permanent: Director de la segona unitat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director de fotografia | Glossari Cinema | Director de producció >

Novetats