Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Distància focal

És la que existeix entre el centre òptic de l'objectiu i la imatge impressionada a la pel•lícula quan l'enfocament (el subjecte) és reglat (situat) a l'infinit. A major distància focal, menor camp visual i un engrandiment dels objectes, és a dir que va d'un teleobjectiu a un gran angular.

Enllaç permanent: Distància focal - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Dissolvència | Glossari Cinema | Distorsió >

Novetats