Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Dissolvència

Acció d'esvair gradualment una escena, 1a qual cosa indica el pas del temps d'una escena a una altra, en passar d'un pla a un altre; sinònim d'encadenat (v.).

Enllaç permanent: Dissolvència - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director de producció | Glossari Cinema | Distància focal >

Novetats