Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Doblar

Fer un doblatge. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Doblar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Distribuïdor | Glossari Cinema | Doblatge >

Novetats