Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Doblatge

Acció d'enregistrar els diàlegs traduïts a una llengua distinta de l'original del film.
1. Enregistrament dels diàlegs originals d'un film, quan aquest no ha estat rodat amb so directe. 2. Enregistrament dels diàlegs d'un film, traduïts a l'idioma de l'estat on el film ha d'ésser projectat. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Doblatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Doblar | Glossari Cinema | Doble de llums >

Novetats