Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Dolly

Grua de dimensions reduïdes i, per tant, de cost menor i maneig més senzill que una de normal (v. Grua).

Enllaç permanent: Dolly - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Documental | Glossari Cinema | Drive-in >

Novetats