Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Drive-in

Autocine, és a dir, cinema a l'aire lliure, dotat d'una pantalla enorme i d'un sistema d'escolta individual, instal•lat tot plegat en un gran aparcament de vehicles.

Enllaç permanent: Drive-in - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Dolly | Glossari Cinema | Duplicat >

Novetats