Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Efectes especials

Conjunt de procediments emprats de cara a la consecució d'una sèrie d'impressions, il•lusions o sensacions que són difícils d'obtenir en la realitat, o que són totalment irreals. Entre els més coneguts cal citar els efectes meteorològics i els sonors, tot i que la gamma és força variada pel fet de combinar-se entre ells, d'afegir-s'hi efectes cromàtics, òptics, màquines i maquetes d'estudis, trucatges d'estudi sofisticats...

Enllaç permanent: Efectes especials - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Efecte | Glossari Cinema | Efectes meteorològics >

Novetats