Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Efectes meteorològics

Trucatges que es preparen de cara a simular tempestes de vent o marítimes, de pluja o de neu, boira.

Enllaç permanent: Efectes meteorològics - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Efectes especials | Glossari Cinema | Efectes sonors >

Novetats