Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Eix de l'acció

Línia imaginària al llarg de la qual es desenvolupa l'acció dels personatges en l'espai. Aquest eix és determinat, en les accions estàtiques, per la direcció de les mirades dels personatges.

Enllaç permanent: Eix de l'acció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Efectes sonors | Glossari Cinema | Eix òptic >

Novetats