Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Efectes sonors

Sons i sorolls produïts artificialment, o bé extrets de la pròpia vida real, que volen crear o recrear la realitat que es mostra.

Enllaç permanent: Efectes sonors - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Efectes meteorològics | Glossari Cinema | Eix de l'acció >

Novetats