Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Elèctric o electricista

Persona encarregada del manteniment i control dels projectors de llum, de solucionar tots els problemes que poden sorgir en el camp elèctric tant a l'estudi com a un exterior.

Enllaç permanent: Elèctric o electricista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Eix òptic | Glossari Cinema | El•lipsi >

Novetats