Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

El•lipsi

Espai, o també temps, que veiem simplement suggerits, sense que es mostri de forma clara, evident, nítida. És com una mena de salt que l'espectador percep i entén, que fa avançar la narració, però que no cal mostrar; és un signe de puntuació suggerit.

Enllaç permanent: El•lipsi - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Elèctric o electricista | Glossari Cinema | Emmascarament >

Novetats