Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Empalmadora

Aparell que permet d'enganxar o d'empalmar fragments de pel•lícula. Els empalmaments es fan amb acetona (v.) o bé amb cinta adhesiva.

Enllaç permanent: Empalmadora - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Emmascarament | Glossari Cinema | Empalmar >

Novetats