Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Emmascarament

Un personatge provoca una mena de fosa en negre en col•locar-se davant de l'objectiu de la càmera. L'obertura es realitza quan el mateix personatge o un altre s'aparta de la càmera.

Enllaç permanent: Emmascarament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< El•lipsi | Glossari Cinema | Empalmadora >

Novetats