Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Emplaçament

Situació de la càmera: punt de vista o angulació que adopta a l'hora de captar una escena. Emulsió. Composició química que constitueix la gelatina que hi ha en una de les dues cares de la pel•lícula de cel•luloide (v.), sensible a tota la gamma de colors de la llum.

Enllaç permanent: Emplaçament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Empalmar | Glossari Cinema | Encadenament >

Novetats