Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Encadenament

Recurs del llenguatge cinematogràfic que consisteix en la desaparició gradual d'una imatge i l'aparició, també gradual, damunt la primera d'una altra imatge diferent. Durant alguns segons es produeix una sobreimpressió, que acaba en cobrar plena entitat la nova imatge i desaparèixer totalment l'anterior. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Encadenament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Emplaçament | Glossari Cinema | Encadenat >

Novetats