Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Encadenat

Pas d'un pla a un altre mitjançant una sèrie de fotogrames intermigs en els quals les imatges se superposen, és a dir, mentre unes desapareixen, sorgeixen les altres fins a la fixació definitiva del pla nou (v. Dissolvència).

Enllaç permanent: Encadenat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Encadenament | Glossari Cinema | Encallament >

Novetats