Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Enginyer de so

Persona encarregada de controlar la banda sonora (diàlegs, sorolls, músiques) durant el rodatge, de tal manera que sincronitzi amb les imatges durant el procés de muntatge de la pel•lícula.

Enllaç permanent: Enginyer de so - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Enfocament | Glossari Cinema | Enquadrament >

Novetats