Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Enquadrament

Espai que ocupen a la pantalla els raigs de llum que emet el projector, un espai que prèviament ha estat elegit i definit pel director de fotografia amb el vist-i-plau del director-realitzador del film. L'enquadrament s'aconsegueix mitjançant el visor (v.) a través de l'objectiu de la càmera, que capta aquell espai de la realitat que es vol prendre i que posteriorment projectarem (v. Profunditat de camp).

Enllaç permanent: Enquadrament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Enginyer de so | Glossari Cinema | Episodi >

Novetats