Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Equip artístic

Conjunt d'intèrprets que representen els diferents personatges que intervenen en la història del film.

Enllaç permanent: Equip artístic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Episodi | Glossari Cinema | Equip tècnic >

Novetats