Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Equip tècnic

Conjunt de tècnics dirigits pel realitzador abans, durant i després del rodatge del film en les diverses tasques, que van des del guió, producció, fotografia, decoració, so, maquillatge, vestuari, muntatge...

Enllaç permanent: Equip tècnic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Equip artístic | Glossari Cinema | Escaleta >

Novetats