Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Especialista

Persona encarregada de doblar físicament els intèrprets a l'hora dels assaigs (v. Doble de llums) o del rodatge d'escenes arriscades o de difícil execució. En general s'anomena també doble.

Enllaç permanent: Especialista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Espai cinematogràfic | Glossari Cinema | Espot >

Novetats