Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Espai cinematogràfic

És el determinat pel camp que pren l'enquadrament de la càmera de presa.

Enllaç permanent: Espai cinematogràfic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escor | Glossari Cinema | Especialista >

Novetats